Tekstide toimetamine eriline Tekstide toimetamine lisaks

kodulehe tegemine
Tekstide toimetamine
Aara disainibüroo toimetab vajadusel ka tekste, et need oleksid keeleliselt korrektsed ja konkreetse veebiformaadi jaoks sobilikud. Ühelt poolt on oluline tähtsate võtmeterminite väljatoomine ja teisalt tekstide liigendatus ning ülevaatlikkus.
Hea veebilehekülg ühendab endas harmooniliselt visuaaldisaini ja tekstilist poolt. Oleme mitmete projektide käigus kirjutanud ka kõik tellija olemust ja teenuseid kirjeldavad tekstid. Ühelt poolt on meil pikaajaline kogemus veebitekstide kirjutamises, teisalt on meil kõrvaltvaatajana lihtsam kirjeldada olulisi aspekte – ühesõnaga saame tekstide kirjutamise ja toimetamise käigus olla piisavalt objektiivsed.   

Oleme jaeturule suunatud teenuste või kaupade pakkumisega tegelevaid veebilehekülgi ka tõlkinud. Kohe on võtta professionaalsed tõlkijad vene ja inglise keelde. Meil on head sidemed ja koostöö ka teiste keelte tõlkijatega   

Veebitekstide toimetamine on kriitiline just seetõttu, et tekstid peavad olema tähelepanu haaravad ja kergelt loetavad, teisalt on tekstiline materjal põhiliseks alusmaterjaliks, mille abil otsingumootorid lehekülgi indekseerivad ja reastavad. Tekstide optimeerimine otsingumootorite jaoks on oluline osa veebitekstide toimetamisest.   

Lugejat haaravate ja hästi otsingumootorite kaudu leitavate lehekülgede saavutamiseks soovitame tellida meie käest lisaks visuaaldisainile ja programmeerimisele ka  tekstide toimetamist.
Teenused Näidised Hinnad Disainitest Kontakt
Avaleht Tekstide toimetamine
Aara disainibüroo
Inimlikud veebilehed
Disaininäidised