Isikupärane disain eriline Isikupärane disain lisaks

kodulehe tegemine
Isikupärane disain
Internetilehekülgede disain väljendab lisaks lihtsalt teksti ja illustreeriva graafika mahutamisele ka ettevõtte identiteeti. Organisatsioonilise isikupära ja eristuvuse tabamine aitab luua originaalseid assotsiatsioone ja muuta nende abil ettevõte kasutajatele meeldejäävamaks.
Disainilahenduste loomisel lähtume lisaks Teie organisatsioonilisele isikupärale ka koduleheküljele seatud eesmärkidest ja sihtgrupi oletatavatest eelistustest. Hea disaini loomiseks ei ole kindlat valemit, see sünnib loomingulise töö tulemusena koostöös kõigi projektis osalejatega. Disainikavandeid on võimalik töö käigus uurida, disainerit suunata ja nõnda saavutada tulemus, mis on ühteagu esteetiline vaadata ja mis toetab kõiki  koduleheküljele seatud eesmärke.   

Meie koduleheküljed on ülesehituselt mitmekihilised – see tähendab, et igat kihti on sõltumatult teistest võimalik paindlikult modifitseerida. Ka disainikihi muutmine on tehtud võimalikult lihtsaks, mis tähendab, et muudatusi saab igas projekti faasis kiiresti ja ilma töö mahtu ülemäära paisutamata sisse viia. Muust programmikoodist eraldatud disainikihi olemasolu võimaldab hiljem - näiteks paari aasta pärast peale valmimist kodulehekülje kujundust lihtsalt ja ilma suurte kuludeta uuendada.  

Kodulehekülje disainimisel võtame arvesse Teile oluliste sihtgruppide arvutikasutusharjumusi. Sellest sõltub kui innovatiivseid või konservatiivseid lahendusi on praktiline kasutada. Andmemahukamate veebirakenduste loomise käigus oleme läbi viinud ka kasutusmugavuse (kasutuskõlblikkuse) teste, mis aitavad leida parimad lahendused navigatsioonisüsteemide ja andmepäringute teostamise vormide ülesehituseks.   

Ka kuitahes innovatiivsete lahenduste väljapakkumisel peame silmas kõrget töökindlust. Uute lahenduste loomisel viime alati läbi põhjalikud töökindluse testid, et tagada Teie kodulehekülje kõikide funktsionaalsuste kasutuskõlblikkus kõikide enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega.
Teenused Näidised Hinnad Disainitest Kontakt
Avaleht Isikupärane disain
Aara disainibüroo
Inimlikud veebilehed
Disaininäidised