Teenused eriline Teenused lisaks

kodulehe tegemine
Teenused
Pakume kõiki kaasaegse veebirakenduse loomiseks vajalikke teenuseid. Meil on pikaajalised kogemused nii väikeste, viiest-kuuest leheküljest koosnevate kodulehekülgede, kui ka suuremate, tuhandeid lehekülgi sisaldavate portaalide valmistamisel.

Sisuhaldussüsteemid
Aara disainibüroo poolt originaalloominguna valminud sisuhaldussüsteemi abil on võimalik  lehekülgi piiramatult juurde luua, neid menüüdes nihutada ja kustutada. Sisuhaldussüsteemi kaudu saab lehekülgedele lisada tekste (ja neid toimetada), illustratsioone ja üles laadida dokumentide faile.          

Otsingumootoriturundus                     
Heast koduleheküljest on vähe abi, kui külastajad seda üles ei leia. Järjest suurem hulk külastajaid otsib lehekülgi otsingumootorite kaudu. Oleme saavutanud tööde ja testide abil hea teadmise sellest, mis viib koduleheküljed otsingumootorites otsingute esikohtadele. 

Tekstide toimetamine
Lisaks visuaalsele kirjaoskusele suudame Teid aidata ka tekstide köitvamaks ja efektiivsemaks muutmisel. Koduleheküljel kasutatavatel tekstidel on oma spetsiifika, mille järgimine aitab lugejate tähelepanu hoida ja toetada ka lehekülgede otsingumootorites nähtavaks muutmist.                         

Graafikatöötlus
Head koduleheküljed sisaldavad tasakaalustatud ja kontekstiga sobivat graafikat. Saame lehekülgede disainis kasutada kõige erinevamatest allikatest pärinevat graafikat, pärinegu see siis pildipankadest, originaalfotodest või trükistest skanneerituna.                       

Isikupärane disain
Kodulehtede disainimisel lähtume eelkõige seatud eesmärkidest ja Teie organisatsioonilisest identiteedist. Isikupärased koduleheküljed aitavad muuta Teie tooted ja teenused klientidele äratuntavaks. Meie kujundusi toetavad professionaalsed programmeerimislahendused, mis võimaldavad disainielemente  lihtsate vahenditega muuta.                        

Konsultatsioonid
Iga kodulehekülje loomine algab kavandamisest ja eesmärkide seadmisest. Optimaalsete lahenduste leidmine aitab luua kodulehekülgi mõistlike kuludega ja just selliste konfiguratsioonide ja funktsioonidega, mida tõeliselt vajate. 

Teenused Näidised Hinnad Disainitest Kontakt
Avaleht Teenused
Aara disainibüroo
Inimlikud veebilehed
Disaininäidised