Disaininäidised, tehtud lehed eriline Disaininäidised, tehtud lehed lisaks

kodulehe tegemine
Disaininäidised, tehtud lehed
Aara disainibüroo tööd on eriilmelised, sest kõikide lehekülgede loomisel lähtume eelkõike klientide soovidest ja konkreetsele veebiprojektile seatavatest eesmärkidest.
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse kodulehekülg www.rahvakultuur.ee koosneb viiest üksteist toetavast sektsioonist, mille kujundasime erinevates, üksteisega harmoneeruvates koloriitides. Intraneti, uudiste ja koolitusteadete interaktiivsed võimalused loovad nüüd hea keskkonna paindlikuks ja ajakohaseks infovahetuseks. Rahvakultuuri valdkondliku andmekogu veebiväljund võimaldab huvilistel sirvida enam kui 6000 rahvakultuuriga tegeleva organisatsiooni, kollektiivi või isiku andmeid. Head regionaalset ülevaadet võimaldavad filtreeritud otsinguvõimalused ja võimalus filtreerida organisatsioone liikide, valdkondade ning maakondade kaupa.
 
Patendi- ja kaubamärgibüroo Intels kodulehekülje www.intels.ee lahendasime konservatiivse koloriidi ja mahedate taustatoonidega. Kodulehekülje tüpograafilise lahenduse juures otsisime tasakaalu ajatu stiili ja hea loetavuse vahel. Päisesse seatud banneriformaadis illustratsioon evib ajaloolist hõngu ning peaks tekitama vaatajais assotsiatsioone pikaealisuse ning läbi aja kestvate väärtustega. Sisuhaldussüsteem võimaldab patendi- ja kaubamärgibüroo töötajatel kodulehekülje tekste ning illustratsioone vahetult ja paindlikult toimetada.
   
Eesti Naiskodukaitse kodulehe www.naiskodukaitse.ee uuendamisel lõime mitmeid kaasaegseid navigatsiooni- lahendusi - otsingusüsteemist kuni sildipilveni, mis aitavad lugejatel hõlpsamini vajaliku info üles leida. Tänu mitmekesistele sisuhalduse funktsioonidele on nüüd võimalik organisatsioonil enda kodulehel hõlpsalt uudiseid ja olulisi teateid avaldada. Üle tuhande liikmega organisatsiooni jaoks sisaldub palju praktilist väärtust ka siseveebi kaudu dokumentide haldamises ning kõige erinevamates Eesti paikades tegutsevate liikmete vaheliste foorumiarutelude korraldamises.

Tuntud mahlatootja Largo lehekülje largo.ee jaoks lõime tootekataloogi formaadi, milles on ülevaatlikud tootekategooriate leheküljed ja väikestelt eelvaade- telt saab liikuda detailsematele tootelehekülgedele, millel on nii põhjalikumad tootekirjeldused kui ka suuremad toodete illustrat- sioonid. Esileheküljele lõime slaidiseeria, milles on võimalik sisuhaldussüsteemi kaudu mugavalt slaide vahetada. Largo leheküljega samaaegselt lõime samale tellijale ka maiustustebrändi Marmiton marmiton.ee lehe, millel on sarnane funktsionaalne ülesehitus ja navigatsioonilahendus, kuid kujundus on lahendatud brändiidentiteedile vastavate toonidega.
 
Tuntud kaubamärgi "Linda" all galanteriitooteid tutvustav www.lindakauplus.ee pakub võimalust sirvida mitmekümnesse tootekategooriasse jagatud toodete pilte ja kirjeldusi. Tootekataloogi kaudu on külastajatel võimalus käekotte, reisikohvreid, mappe, portfelle, kindaid, salle ja võtmehoidjaid mitte ainult vaadata ja võrrelda, vaid ka ostud kohe ära vormistada ning lasta valitud kaubad endale posti teel koju saata. Tootefotode esitamisel on leitud hea tasakaal ülevaatlikkuse ja detailsuse vahel -  tootelehed sisaldavad kõiki pakutavaid värviversioone, et näidata laialdast tootevalikut kogu eheduses ja kirkuses.
 
Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu www.folkloorinoukogu.ee kodulehekülje jaoks lõime kolm üksteisega harmoneeruvat kujundust, mis aitavad erinevaid teemasektsioone üksteisest visuaalselt eraldada. Dünaamiliselt avaneva horisontaaalmenüü, olulisi märksõnu koondava sildipilve, kodulehekülje sisemise otsingusüsteemi, sündmuste toimumisaegu kajastava kalendri ja uudistevoo abil on vajalike materjalide leidmine hõlpsam.
Eesti muusikafestivalide ajakavu koordineeriv ja muusikasündmusi rahvusvaheliselt tutvustav ühing Eesti Muusikafestivalid pakub enda lehel www.festivals.ee huvilistele ülevaatlikku pilti Eestis toimuvatest muusikafestivalidest. Kalendris on festivalide toimumise kuupäevad esile toodud, esilehel on veel lisaks rõhutatud  parasjagu toimuvaid ja lähiajal saabuvaid muusikafestivale. Tänu paljude toimetamisvõimalustega sisuhaldussüsteemile on ühingu liikmetel võimalus minimaalsete kuludega, kuid samas äärmiselt paindlikult ise kodulehekülje sisu pidevalt uuendada.
 
Valgusreklaamide, stendide, siltide, kleebiste ja bannerite loomisega tegelev www.reklaamitsehh.ee tutvustab valmistatavate toodete  olemust ja annab ülevaate erinevate reklaamitüüpide võimalustest. Paljude sisuhaldusvõimaluste abil on tootenäidiste veebilehekülgedele üleslaadimine lihtne ja käepärane. Sisuhaldussüsteemi abil on võimalus ettevõtte müügipoolega tegelevatel töötajatel ise sisu pidevalt uuendada.
 
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali häälekandja www.kysk.ee on orienteeritud eelkõike sihtasutuse poolt avaldatud uudiste edastamisele. Regionaalministri valitsemisalas sihtotstarbelist riigieelarvelist eraldist kasutavate toetusprogrammide teadete ja dokumentatsiooni avaldamise jaoks on kodulehekülg kuluefektiivseks meediumiks, mille kaudu on võimalik avatult ja täpselt avalikkust konkursside taotlustingimustest ja tulemustest teavitada. Huvitatuteil on võimalus end uusimate teadetega kursis hoida RSS uudisvoo kaudu.
 
Eesti Etendusasutuste Liidu kodulehekülg www.eeteal.ee sisaldab peale üldiste organistatsiooni tutvustavate lehekülgede ka liikmetele suunatud töist informatsiooni nagu näiteks koosolekute protokolle, tegevuskalendreid ja teemamaterjale.  Tänu paljude võimalustega sisuhaldussüsteemile on materjalide haldamine endisest tunduvalt käepärasem, kõik üles pandud tekstid on liikmetele ühest kohast kättesaadavad ning tänu otsingusüsteemile on vajalike asjade ülesleidmine tunduvalt hõlpsam.
   
Tartu Lasteaia Klaabu www.tartu.ee/klaabu kodulehekülje kujundustaustade tegemisel kasutasime Avo Paistiku raamatuillustratsioone. Dünaamilisema üldmulje loomiseks töötlesime päisesse 18 pildist koosneva slaidiseeria, mis jutustab Klaabu sündimise, esimeste sammude ja Nipiga kohtumise lugu. Sisuhaldussüsteemi abil on võimalik lasteaia töötajatel endal paindlikult ja vahetult hallata päevakajalist infot, avaldada uudiseid, lasteaia töödokumente ja kontaktandmeid.
  
Lotte lasteaia kodulehekülje www.lottela.ee kujundustaustade jaoks kasutasime multifilmiloojate lahkel kaasabil kaadreid filmidest "Lotte reis Lõunamaale" ja "Leiutajateküla Lotte". Dünaamilisema üldmulje loomiseks lõi kujundaja unikaalset interjööri kujutavatest fotodest ja multifilmitegelaste piltidest slaidid, mis vahetuvad üksteisega sujuvalt sulandudes. Info võimalikult paindlikuks uuendamiseks on kõigil rühmaõpetajatel võimalik sisuhaldussüsteemi abil on enda rühmade lehekülgi ise vahetult hallata.
 
Väike-Maarja Õppekeskuse v-maarja.ee/vmok ja
Väike-Maarja Gümnaasiumi v-maarja.ee/vmgym puhul kasutasime mõlema lehe stiililise ühtsuse huvides sama taustakujundust. Koolide kodulehekülgede sisuosa on eraldiseisev, seadistasime lehtedele tööle kaks eraldiseisvat menüüstruktuuri. Samas on mõlema kooli lehekülgedele paigutatud mitmete ristviidete kaudu võimalik mugavalt kahe kooli lehekülgede vahel navigeerida. Kodulehekülgede päises on kalender, millesse on sisuhaldussüsteemi kaudu võimalik ürituste toimumiste aegu märkida.
 
Hannes Võrno poolt enda firmale HV Haus tellitud kodulehekülg www.hvhaus.ee tutvustab eelkõike pakutavaid moekon- sultatsioone, riietumisalast nõustamist, meeste ja naiste ülerõivaste disaini, kõnesid, pöördumisi ja sõnumeid, pressiteadete koostamist,  esinemisjulguse arendamist ja treeninguid, õhtujuhtimist, sündmuste korraldamist, jahikorraldust, retsepte söögielamusteks ja suviseid maali- ja fotolaagreid. Sisuhaldussüsteemiga kodulehekülg võimaldab pidevalt uuendada tehtud tööde fotogaleriid ja lisada uusi artiklite tekste ning reisikirjeldusi bloginurka. 
 
Paberpakendeid ja -kotte valmistava Läti firma Balt Warrant SIA  www.paper-bags.lv tutvustab laialdast tootevalikut ja pakutavaid teenuseid. Pidevalt uuenevaid tootematerjale ja üha täienevate võimalustega trükitehnoloogiat kasutava ettevõtte jaoks on olulised kodulehekülje võimalikult vahetud ja tõhusad täiendamisvõimalused. Kliendisuhete ja tellimuste käsitlemisel on abi koduleheküljel olevast toodete hinnapäringuvormist, milles on detailsed valikud soovitud mõõtude, materjalide ja tiraa¾ide täpseks edastamiseks. 
 
Raamatupidamise, ettevõtete finantsmajanduse halduse ja ärikonsultatsiooni teenuseid pakkuvate firmade kett Leinonen Grupp tellis kümnekeelse kodulehekülje www.leinonen.eu.

Töiseks väljakutseks oli ühtse kujundusliku stiili, lehekülgede struktuuri ja sisuhaldussüsteemi kasutamine mitmel domeenil.  Seitsmes riigis - Soomes, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Bulgaarias ja Venemaal asuvate firmade suhtlust ja omavahelist dokumendihaldust aitavad nüüdsest lihtsamaks muuta paljude interaktiivsete võimalustega intraneti ja ekstraneti keskkonnad.
 
Tallinna XXVII vanalinnapäevade ametliku koduleheküljele www.vanalinnapaevad.ee programmeeritud sisuhaldussüsteemi abil saavad korraldajad kerge vaevaga uudiseid, pressiteateid ja muid vajalikke teateid üles riputada ja toimetada. Eraldi mainimist väärt on mitmete erinevate kuvamisvõimalustega  programmi sektsioon. Siseinfo osas asuvad korraldusteated, foorumid, korraldusdokumendid ja pildipank aitavad korraldajatel omavahel paindlikumalt ja efektiivsemalt infot jagada.

Jaan Tõnissoni Instituudi tellimusel valminud lehekülg aadressil www.jti.ee koondab mahukaid materjale uuringute ja projektide kohta. Lehekülje tegemisel oli väljakutseks varem olemasolevate materjalide erineva formaadi ja esitusloogika ühtlustamine. Instituudi koosseisu kuuluvad mitmed uurimiskeskused, mille jaoks lõime varieeritud linkide stiilide ja taustadega eraldatud menüüblokid. Täielik sisuhaldussüsteem võimaldab edaspidi kõiki instituudi veebimaterjale lihtsamalt, paindlikumalt ja kiiremini üles panna ning  uuendada.

Kirjastus Tuum tellis lehekülje, mida saab näha aadressil www.tuum.ee  Kujundus paistab silma suuremustriliste, maalähedastes toonides kujundatud taustadega, mis on inspireeritud kirjastuse logost. Taustagraafika loomisel oli suurimaks väljakutseks taskaalu leidmine mustri tehniliselt puhta jätkamise ja algupära säilitamise vahel.

Raatuse gümnaasiumi kodulehekülg raatuse.rtk.tartu.ee sisaldab uudistelehekülgi, kalendersüsteemi, pildigaleriisid, kodulehekülje sisest otsingut ja gallupit. Koolis õpetatakse ka hiina keelt, sestap seadistasime ka võimaluse hiinakeelsete tekstide ülespanekuks. Nüüd on võimalik sisuhaldussüsteemi kaudu gümnaasiumi koduleheküljele koolielu puudutavaid olulisi tekste üles panna ja neid paindlikult toimetada. Pidevalt uuendatav ja asjakohase sisuga kodulehekülg aitab organisatsiooni infovahetust tunduvalt efektiivsemaks muuta.
 
Eesti Noorte Instituudi kodulehekülje www.eni.ee üheks eesmärgiks on koondada nii fundamentaaluuringud kui ka rakenduslikud uuringud koos statistiliste analüüside ja rahvusvahelise võrdlusega. Väljakutseks oli juba olemasolevate uuringute jaoks andmebaasi loomine, mis võimaldab uuringute ülevaateid ja neile lisatavaid lisamaterjale lihtsalt toimetada. Noorsoovaldkonnas tehtud uuringute kajastamise kõrval on teiseseks eesmärgiks ka ülevaate andmine autoritest ja nende  andmete avaldamine.
 
Eesti Tuletõrjemuuseumi lehekülg www.tuletorjemuuseum.ee annab ülevaate muuseumi tööst ja ekspositsioonist. Lisaks tekstilistele kirjeldustele on võimalik vaadata pildialbumeid ja ajaloolistest fotodest loodud virtuaalmuuseumi. Uute lehekülgede sisu ülespanek ja olemasolevate toimetamine läheb lihtsalt sisuhaldussüsteemi abil, mis võimaldab uusi lehekülgi juurde luua, tekste tekstiredaktori abil toimetada ja pilte üles laadida.
 
Rahvusvahelise organisatsiooni  Transparency International Eesti osakonna Korruptsioonivaba Eesti kodulehekülg aadressil www.transparency.ee annab ülevaate ühingu uudistest, koondab ajakirjanduses ilmunud teemaartikleid, pakub võimalust avaldada arvamust gallupiküsimuste peale ja kirjutada foorumites. Paljud sisuhaldusvõimalused teevad lehekülgede haldamise paindlikuks ja mugavaks. Uudiste, projektikirjelduste ja arvamusavalduste kiire ja lihtne veebis avaldamine aitavad materjale laiemale lugejaskonnale tutvustada.
 
Tartu Hansapäevade lehekülg aadressil www.hansapaevad.ee sisaldab tradistsiooniliste suviste kultuuri- ja meelelahutuspidustuste info uudiseid, ajakavu, pildialbumeid jms. toimetatavaid sektsioone. Sisuhaldussüsteemi kaudu paindlikult info ülespanek, piltide üleslaadimise ja sisu toimetamine aitavad ühelt poolt kiiremini ja paindlikumalt festivali korraldamiseks vajalikku teavet avaldada, teisalt saavad osalejad koduleheküljelt lugeda ajakohasemat ja täpsemat infot.
 
E-kunstisalongi kunstiportaal www.e-kunstisalong.ee sisaldab müügil olevate teoste täielikku kataloogi, virtuaalnäituseid, kunstioksjonite tööde ekspositsiooni, arhiivi, uudiste- ja meediasektsioone. Kahes keeles, paljude sisuhaldusvõimalustega leheküljed, mille originaalsed navigatsioonivõimalused ja teoste kontekstuaalne kuvamine muudavad selle  kasutajate jaoks ülevaatlikuks.  Tänu otsingumootorisõbralikule ülesehitusele leitakse leheküljed küberavarustest hõlpsasti üles.

Eesti lipu ja riikliku sümboolika populariseerimiseks ellu kutsutud Eesti Lipu Seltsi kodulehekülje www.lipuselts.ee disainis lähtuti minimalistlikest põhimõtetest.  Disainielementidena kasutati nii Eesti lipu ja muu riikliku sümboolikaga seotud elemente kui ka lipuseltsi ürituste fotosid.

Sisuhaldussüsteemi kaudu pidevalt täiendatavatel lehekülgedel koondatakse ja populariseeritakse olulist osa Eesti sümboolikaga seotud materjale.
 
 
Autoalarmide ja stereoseadmeid tutvustava www.alarm.ee lehekülje struktuur lähtub ettevõtte toodetekataloogist. Sisuhaldussüsteemi abil on võimalik paindlikult tooteid lisada, kirjeldusi ja hinnakirju uuendada, illustreerivadi pilte üles laadida ja välja vahetada.Blogiportaal mulje.ee ühendab nii kultuuriuudiseid, kommentaare, kultuurikriitikat, reisikirju kui ka loomingulisemaid kirjatükke nagu näiteks luulet ja novelle.  Aara disainibüroo programmeerijate poolt loodud paljud interaktiivsed võimalused avavad portaali pluralistlikele arvamustele ja võimaldavad sõltumatuid debatte. Lisaks graafikale, portaali struktuuri välja töötamisele ja originaalsete funktsioonide programmeerimisele, tuleks esile tõsta just Aara disainibüroo töötajate rolli kasutajate vajaduste ja ergonoomika analüüsis.
 
Garderoobisüsteemide ja lükanduste tootmisega tegeleva Hansaekspert OÜ kodulehe www.liuguksed.ee kujundus rõhutab erinevate materjalide omapära — toob välja nende eriilmelised tekstuurid. Täieliku sisuhaldussüsteemi kaudu on lihtne üles laadida materjalide näidiseid ja demonstreerida ettevõtte poolt juba loodud interjööre.  Tekstide toimetamine ja illustratsioonide üleslaadimine sisuhalduse kaudu muudab kodulehekülje uuendamise lihtsaks ja paindlikuks.
 
Silmaoperatsioonide tegemisele keskenduv Refocus Silmakeskuse www.silmakirurgia.ee kodulehekülg tutvustab kolmes keeles, paljude näitlike illustrat- sioonide varal silmakirurgia olemust ja tehnoloogiat. Kujunduses kasutasime minimalistlikult tagasihoidlikke taustu, üldine koloriit on läbipaistev, puhas ja õhuline. Päisesse paigutatud rahuliku rütmiga slaidivahetus muudab leheküljed dünaamilisemaks, samas jättes üldmulje siiski mõõdetult soliidseks ja väljapeetuks.

Korporatsiooni Filiae Patriae www.cfp.ee kodulehe kujundus on ühelt poolt isikupärase, kuid äärmiselt töökindla üldkujundusega, teisalt on pööratud suurt tähelepanu funktsionaalsusele ning lihtsale sisuhaldusele. Tähelepanu tasub pöörata lakoonilisele, kuid siiski läbi kogu põhiosa arusaadavalt lihtsat ja mugavat navigeerimist pakkuvale lingiribale lehekülgede alumises ääres.

Eurowest AS tellimusel loodud lehekülje www.eurowest.ee kirjutasime ettevõtet ja selle toodangut tutvustavad suhtekorralduslikud tekstid, mille tõlkisime omakorda inglise ja rootsi keeltesse, lisaks olemasolevatele fotodele tegime toodangut tutvustavaid originaalfotod. Internetilehekülgede isikupärase kollase koloriidiga disaini välja töötamisel arvestasime ettevõtte suunatust Rootsi turule.
 
Eksootiliste puiduliikide impordiga tegeleva ettevõtte kodulehekülg www.kenover.ee tutvustab pakutavaid materjale, tooteid ja teenuseid. Paindlike sisuhaldusvõimaluste abil on toodetenäidiste ülesriputamine lihtne ja käepärane. Sisuhaldussüsteemi abil on  võimalus ettevõtte müügipoolega tegelevatel töötajatel ise kodulehekülje sisu pidevalt uuendada.
 
Välis- ja siseuste müügile orienteeritud tootekataloog lehel www.fidodoors.com tutvustab erinevaid tootenäidiseid ja pakub võimalust tutvuda tehnilise infoga. Soovijatel on võimalus alla laadida trükibrošüüri ja vaadata juba täidetud tellimuste pildigaleriid.

Huvilistel on võimalus otse veebilehekülje kaudu esitada sise-, välis- või suvilaustele ka tellimusi. Tellimisvorm pakub külastajatele lihtsaima viisi tellimuste esitamiseks, sealjuures on kindel, et olulised küsimused ei jää tellijal kahe silma vahele.
 
Teenused Näidised Hinnad Disainitest Kontakt
Avaleht Näidised
Aara disainibüroo
Inimlikud veebilehed
Disaininäidised