Otsingumootoriturundus eriline Otsingumootoriturundus lisaks

kodulehe tegemine
Otsingumootoriturundus
Aara disainibüroo poolt valmistatud leheküljed saavutavad häid otsingumootoritulemusi, sest meie lehekülgede kood on puhas ja oleme pikaajaliste kogemuste ning reaalsete otsingumootoritestide najal leidnud, kuidas lehekülgi nõnda otsingumootorite jaoks optimeerida, et need just soovitud fraasidega kindlasti esilehele jõuaksid.
Otsingumootorite kaudu kodulehele jõudvad külastajad on suurema tõenäosusega huvitatud konkreetsest teenusest või kaubast, mida pakute. Seega kasvatab aktiivsete klientide osakaalu just otsingumootorites RELEVANTSETE FRAASIDEGA eksponeeritus.

Peamistes otsingumootorites nähtavatel kohtadel olles on võimalik kodulehekülje külastatavust mitmekordistada.
Oleme tööde ja testide käigus omandanud head kogemused tulemuslikuks lehekülgede optimeerimiseks otsingumootorite jaoks. Meie eelis seisneb kindlasti ka selles, et oleme teinud nii väikseid viiest-kuuest leheküljest koosnevaid kodulehti kui ka suuremaid portaale, mis sisaldavad mitmeid tuhandeid lehekülgi. Kõigi nende andmete võrdlemise, testide ja otsingunähtavuse analüüsi tulemusena on meil teadmised ja vahendid, mis võimaldavad teha otsinguedetabelites häid kohti saavaid kodulehekülgi.

Meie poolt loodud koduleheküljed on kodeeritud viisil, mis võimaldab saavutada otsingumootorites häid edetabelikohti. Vajadusel toimetame tekste, et need saavutaksid paremaid indekseeringuid, samuti kasutame lehekülgede disainis mitmeid äraproovitud võtteid, mis suurendavad lehekülgede sisu eksponeeritust otsingumootorites. 
Toome näite kliendist, kes tellis meie käest oma vanale leheküljele uue disaini. Klient ei olnud otsingumootoriturunduse võimalustest teadlik. Peale konsultatsioone ja kliendi ärimudeliga tutvumist pakkusime lisaks disaini uuendamisele võimalust optimeerida leheküljed otsingumootorite jaoks. Poolteist kuud peale uue lehekülje avamist jõudis lehekülg suuremates otsingumootorites kõikide soovitud otsingufraasidega vähemalt esikolmikusse. Külastajate arv suurenes vana leheküljega võrreldes üle kolme korra — ja seda just tänu paremale eksponeeritusele otsingumootorites.
Kindlasti suudame välja pakkuda võimalusi, kuidas otsingumootorite kaudu Teie lehekülgedele rohkem külastajaid tuua. Võibolla peitub ka neis potentsiaali külastatavuse kolmekordistamiseks!
Teenused Näidised Hinnad Disainitest Kontakt
Avaleht Otsingumootoriturundus
Aara disainibüroo
Inimlikud veebilehed
Disaininäidised